Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, kami Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”