D IV Nautika

VISI PROGRAM STUDI
 • Visi Program Studi Nautika PIP Semarang adalah Menjadi Program Studi Pelayaran Niaga Bidang Nautika yang profesional, mandiri, berwawasan global sesuai standar Nasional dan Internasional.
MISI PROGRAM STUDI

Dalam mewujudkan visinya, Program Studi Nautika melaksanakan visi sebagai berikut :

 1. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan keterampilan program studi nautika yang profesional.
 2. Menyelenggarakan penelitian dalam program studi Nautika guna mendukung teknologi pelayaran yang bermanfaat dalam industri maritim.
 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang pelayaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
 4. Menyelenggarakan tata kelola program studi Nautika yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan.
 5. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam pengembangan pengetahuan taruna/i Nautika.
PROGRAM KEAHLIAN

Program Diploma IV (D-IV)
Lama Pendidikan : 8 Semester

Sistem Pengajaran :

 • Semua peserta didik diasramakan dan disebut Taruna / Taruni PIP Semarang
 • Pendidikan menggunakan sistem kredit semester (SKS) dengan beban studi 158 SKS
 • Semester 1, 2, 3 dan 4 pelajaran teori dan praktek laboratorium di kampus
 • Semester 5 dan 6 praktek di kapal-kapal niaga selama 1 (satu) tahun penuh
 • Semester 7 dan 8, Taruna/Taruni dilengkapi dengan materi kuliah Diploma IV dan materi kuliah teori untuk kompetensi ANT – II

Dunia Kerja :

 • Perwira diatas kapal milik perusahaan Pelayaran Asing dan Domestik
 • Industri Pelayaran
 • On Shore / Off Shore (Pengeboran Minyak)
 • Instansi Pemerintah
 • TNI / POLRI
 • Biro Klasifikasi Asing dan Domestik

Peserta yang dinyatakan LULUS/TAMAT akan diberi ijazah sebagai berikut:

 • Ijazah Diploma IV dengan sebutan profesional S.ST.Pel (Sarjana Sains Terapan Pelayaran)
 • Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT – III)